Z nami wszystko jest jasne

o nas

 • Firma KEREN powstała w 2004 roku i jest to firma w 100% z polskim kapitałem
 • Od początku działalności firmy jej głównym celem było szukanie kreatywnych i opartych o najnowsze technologie rozwiązań oświetleniowych w odniesieniu do potrzeb rynku i indywidualnych pomysłów klientów.
 • Blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z klientem uświadomiło nam, że otwartość na nowości i elastyczność w działaniu, są najważniejsze w odniesieniu do zawrotnego tempa postępu technologicznego w dziedzinie oświetlenia.
 • Kadra inżynierska zatrudniona w naszej firmie, posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oświetlenia i potrafi skutecznie spełnić oczekiwania klienta, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi normami.
 • Sprawny zespół handlowy zapewni wysoki poziom obsługi przy realizacji projektów, znajdując takie rozwiązania produktowe i cenowe, aby klient spełnić oczekiwania budżetowe klienta.
 • W 2008 roku uruchomiliśmy własną produkcję opraw oświetleniowych w marce Modena Lighting. Od tego czasu skutecznie rozwijamy produkty, tak aby ich jakość i parametry były oparte o najnowsze rozwiązania w dziedzinie oświetlenia LED.
 • Nasze produkty tworzymy również tak aby ich design szedł w parze z obowiązującymi trendami w modzie i architekturze.
 • Nasze motto na dziś: Niema projektów i pomysłów klienta, których nie możemy zrealizować, jedyne co może nas ograniczyć to obowiązujące normy i czas.

co nas wyróżnia

 • Najważniejszy jest dobry projekt i dobry produkt.
 • Projekty oświetlenia są przygotowywane z zachowaniem wymagań przyszłego użytkownika, oczekiwań estetycznych, a także przepisów i norm oraz wszelkich zaleceń branżowych.
 • Nasza praca wymaga szczególnej wiedzy na temat specyfiki światła, jego barwy czy mocy. Dzięki tak długiej obecności na rynku mamy doświadczenie, znajomość rozwiązań oraz wiedzę. To wszystko pozwala nam na projektowanie oświetlenia, które nie tylko będzie indywidualnie dopasowane do obiektu, ale także spełni swoje zadanie jako funkcjonalne, energooszczędne i odpowiadające oczekiwaniom klienta.
 • Projektując oświetlenie, opieramy się na ugruntowanej wiedzy i doświadczeniu naszych projektantów. Pracujemy na specjalistycznym oprogramowaniu pozwalającym na wprowadzenie i analizę oświetlenia w trójwymiarowej przestrzeni architektury. Wprowadzamy parametry rzeczywistych materiałów i uwzględniamy rzeczywiste rozsyły wszystkich opraw oraz ich wzajemne oddziaływanie, dzięki czemu otrzymujemy bardzo dokładne wyniki analizy oświetlenia. Na tej podstawie możemy przedstawić wizualizacje, które pozwalają w sposób czytelny dla inwestora.
 • Naszą zaletą jest całkowita elastyczność. Jeśli klient ma niecodzienne oczekiwania albo obiekt wymaga szczególnego rodzaju opraw, tak dopasowujemy rozwiązania, aby uzyskać spodziewany efekt. Jeśli na rynku nie ma gotowych produktów niezbędnych do wdrożenia projektu w życie, możemy w ścisłej współpracy z klientem lub
 • projektantem przygotować ich dokumentację, zrealizować i dostarczyć na indywidualne zamówienie.

oferta

Projektanci Keren kierują się zasadą jak najlepszego dopasowania oświetlenia do wnętrza. Dlatego korzystamy zarówno z gotowych rozwiązań, jak i projektujemy nowe. Opieramy się na szerokiej gamie produktów marki MODENA, ale dla naszych klientów korzystamy ze wskazanych rozwiązań dowolnych marek.

kontakt

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: keren.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: KEREN KRZYSZTOFA WĘSIERSKA ul. Palisadowa 20/22, Warszawa
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: keren@keren.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
Obsługa zapytań przez formularz
Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzenia
upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

-